1. 古诗词大全首页
 2. 诗词名句大全
 3. 惊风飘白日,忽然归西山

惊风飘白日,忽然归西山

出自魏晋 曹植 的《赠徐干(惊风飘白日)

原文赏析:

【赠徐干】 

惊风飘白日,忽然归西山。

园景光未满,众星粲以繁 。 

志士营世业,小人亦不闲 。

聊且夜行游,游彼双阙间。 

文昌郁云兴,迎风高中天。

春鸠鸣飞栋,流猋激棂轩。 

顾念蓬室士,贫贱诚足怜。

薇藿弗充虚,皮褐犹不全。 

慷慨有悲心,兴文自成篇。 

宝弃怨何人,和氏有其愆。 

弹冠俟知己,知己谁不然? 

良田无晚岁,膏泽多丰年。 

亮怀均璠美,积久德愈宣。 

亲交义在敦,申章复何言。

拼音解读

【zèng xú gàn 】 

jīng fēng piāo bái rì ,hū rán guī xī shān 。

yuán jǐng guāng wèi mǎn ,zhòng xīng càn yǐ fán 。 

zhì shì yíng shì yè ,xiǎo rén yì bú xián 。

liáo qiě yè háng yóu ,yóu bǐ shuāng què jiān 。 

wén chāng yù yún xìng ,yíng fēng gāo zhōng tiān 。

chūn jiū míng fēi dòng ,liú biāo jī líng xuān 。 

gù niàn péng shì shì ,pín jiàn chéng zú lián 。

wēi huò fú chōng xū ,pí hè yóu bú quán 。 

kāng kǎi yǒu bēi xīn ,xìng wén zì chéng piān 。 

bǎo qì yuàn hé rén ,hé shì yǒu qí qiān 。 

dàn guàn sì zhī jǐ ,zhī jǐ shuí bú rán ? 

liáng tián wú wǎn suì ,gāo zé duō fēng nián 。 

liàng huái jun1 fán měi ,jī jiǔ dé yù xuān 。 

qīn jiāo yì zài dūn ,shēn zhāng fù hé yán 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

赠徐干(惊风飘白日)注释及译文

⑴惊风:急风。以上二句是说,傍晚的时候急风大作,太阳很快地就落下去了。这里有慨叹时光飞驶人生短暂之意。 ⑵园景:古代用以称太阳和月亮。景,明也,天地间园而且明者无过于日月,故云。此处指月亮。光未满:指月尚未圆。…详情>>>

相关赏析

赠徐干(惊风飘白日)赏析

诗是在银白色的月光下写成的。先由黄昏导入。首句“惊风飘白日”,著一“惊”字,“飘”字,势如高山坠石,劈空而来,以飞动的警句,振起全篇。风惊而日飘,倏忽而昼晦,景象十分奇异。李善说:“夫日丽于天,风生平地,而言飘者,夫浮景骏奔,倏焉而过,余光杳杳,似若飘然。”事实上,风惊而倏起,日飘而归山,这样的景象,不会和由诗题点明的诗人对徐干的思念没有关系。因此,风之惊,日之飘,都是诗人眼中的主观镜头,因为思念,遂神情袂忽,光景西驰。而此时此刻,不觉已“圆景光未满,众星灿以繁。”只身独立于星月银白色的清辉之下了。…详情>>>

作者介绍

曹植 曹植(192-232),字子建,曹操的儿子,曹丕的弟弟,是建安时期最有才华的诗人。早期很受其父的宠爱,几乎被立为太子,因而受到其兄曹丕的嫉恨。曹丕即位后,曹植遭到了严重的打击与迫害,几次被贬爵移封。曹丕死,曹叡即位后,曹植曾多次上书,希望能有报效国家的机会,但都未能如愿。最后在困顿苦闷中死去,年仅四十一岁。曹植的生活和创作,以曹丕即位为界分为前后两期。前期作品表…详情>>>

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。温县教育诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.wxjyj.com/juzi/5749.html

« 上一句
下一句 »

曹植诗词作品推荐

 • 《白马篇(白马饰金羁)》

  【白马篇】 白马饰金羁[1],连翩西北驰[2] 。 借问谁家子?幽并游侠儿[3] 。 少小去乡邑,扬声沙漠垂[4] 。 宿昔秉良弓[5],楛矢何参差[6] 。 控弦破左的[7],右发摧月支[8] 。 仰手接飞猱[9],俯身散马蹄[10] 。 狡捷过猴猿,勇剽若豹螭[11] 。 边城多警急,虏骑数迁移[12] 。 羽檄从北来[13],厉马登高堤[14] 。 长驱蹈匈奴[15],左顾凌鲜卑[16] 。 弃身锋刃端,性命安可怀? 父母且不顾,何言子与妻! 名编壮士籍[17],不得中顾私[18] 。 捐躯赴国难,视死忽如归。

 • 《箜篌引(置酒高殿上)》

  【箜篌引】 置酒高殿上,亲交从我游。 中厨办丰膳,烹羊宰肥牛。 秦筝何慷慨,齐瑟和且柔。 阳阿奏奇舞,京洛出名讴。 乐饮过三爵,缓带倾庶羞。 主称千金寿,宾奉万年酬。 久要不可忘,薄终义所尤。 谦谦君子德,磬折欲何求。 惊风飘白日,光景驰西流。 盛时不再来,百年忽我遒。 生存华屋处,零落归山丘。 先民谁不死,知命复何忧?

 • 《洛神赋(黄初三年)》

  【洛神赋】 黄初三年,余朝京师,还济洛川。古人有言,斯水之神,名曰宓妃。感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋。其辞曰: 余从京域,言归东藩。背伊阙,越轘辕,经通谷,陵景山。日既西倾,车殆马烦。尔乃税驾乎蘅皋,秣驷乎芝田,容与乎阳林,流眄乎洛川。于是精移神骇,忽焉思散。俯则末察,仰以殊观,睹一丽人,于岩之畔。乃援御者而告之曰:「尔有觌于彼者乎?彼何人斯?若此之艳也!」御者对曰:「臣闻河洛之神,名曰宓妃。然则君王所见,无乃日乎?其状若何?臣愿闻之。」余告之曰:「其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月,飘飘兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。襛纤得衷,修短合度。肩若削成,腰如约素。延颈秀项,皓质呈露。芳泽无加,铅华弗御。云髻峨峨,修眉联娟。丹唇外朗,皓齿内鲜,明眸善睐,靥辅承权。瑰姿艳逸,仪静体闲。柔情绰态,媚于语言。奇服旷世,骨像应图。披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。践远游之文履,曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。于是忽焉纵体,以遨以嬉。左倚采旄,右荫桂旗。壤皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。余情悦其淑美兮,心振荡而不怡。无良媒以接欢兮,托微波而通辞。愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。嗟佳人之信修,羌习礼而明诗。抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。执眷眷之款实兮,惧斯灵之我欺。感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。收和颜而静志兮,申礼防以自持。于是洛灵感焉,徙倚彷徨,神光离合,乍阴乍阳。竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔。践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。尔乃众灵杂遝,命俦啸侣,或戏清流,或翔神渚,或采明珠,或拾翠羽。从南湘之二妃,携汉滨之游女。叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处。扬轻袿之猗靡兮,翳修袖以延佇。休迅飞凫,飘忽若神,陵波微步,罗袜生尘。动无常则,若危若安。进止难期,若往若还。转眄流精,光润玉颜。含辞未吐,气若幽兰。华容婀娜,令我忘餐。于是屏翳收风,川后静波。冯夷鸣鼓,女娲清歌。腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝。六龙俨其齐首,载云车之容裔,鲸鲵踊而夹毂,水禽翔而为卫。于是越北沚,过南冈,纡素领,回清阳,动朱唇以徐言,陈交接之大纲。恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。悼良会之永绝兮。哀一逝而异乡。无微情以效爱兮,献江南之明珰。虽潜处于太阳,长寄心于君王。忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。于是背下陵高,足往神留,遗情想像,顾望怀愁。冀灵体之复形,御轻舟而上溯。浮长川而忘返,思绵绵督。夜耿耿而不寐,沾繁霜而至曙。命仆夫而就驾,吾将归乎东路。揽騑辔以抗策,怅盘桓而不能去。

 • 《美女篇(美女妖且闲)》

  【美女篇】 美女妖且闲[1],采桑歧路间。 柔条纷冉冉[2],叶落何翩翩! 攘袖见索手[3],皓腕约金环[4] 。 头上金爵钗[5],腰佩翠琅玕[6] 。 明珠交玉体[7],珊瑚间木难[8] 。 罗衣何飘飘,轻据随风还[9] 。 顾盼遗光彩[10],长啸气若兰。 行徒用息驾,休者以忘餐[11] 。 借问女安居?乃在城南端。 青楼临大路[12],高门结重关[13] 。 容华耀朝日[14],谁不希令颜[15], 媒氏何所营[16]?玉帛不时安[17] 。 佳人慕高义,求贤良独难。 众人徒嗷嗷,安知彼所观[18] 。 盛年处房室[19],中夜起长叹。

 • 《名都篇(名都多妖女)》

  【名都篇】 

  名都多妖女,京洛出少年。 

  宝剑直千金,被服丽且鲜。 

  斗鸡东郊道,走马长楸间。

  驰骋未能半,双兔过我前。 

  揽弓捷鸣镝,长驱上南山。 

  左挽因右发,一纵两禽连。 

  余巧未及展,仰手接飞鸢。 

  观者咸称善,众工归我妍。

  归来宴平乐,美酒斗十千。

  脍鲤臇胎鰕,寒鳖炙熊蹯。

  鸣俦啸匹侣,列坐竟长筵。

  连翩击鞠壤,巧捷惟万端 。 

  白日西南驰,光景不可攀。 

  云散还城邑,清晨复来还。

 • 曹植的诗词全集